BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INTEGRITETSPOLICY

Kära kund vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och i vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information.

Du är varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor

När vi, (StarMobility), erbjuder produkter och tjänster som du som kund köper eller tar del av. När du kontaktar oss via kontakformulär, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, besöker vår webbplats samt vid övrig kontakt med oss.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

StarMobility
Hantverksvägen 1
436 33 Askim

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster, kontakta oss för kundsupport eller annan information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av våra produkter eller tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

När behandlar vi dina uppgifter?

 • När du kontaktar oss via kontaktformulär, mail eller telefon
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Vid offertförfrågan
 • När du köper produkter av oss
 • När du ansöker till någon av våra lediga tjänster
 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.
 • För att kunna följa upp och återkoppla på din ansökan i de fall som potentiella kandidater skickat in en ansökan till någon av våra lediga tjänster

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

Kunduppgifter:

 • För och efternamn
 • Företagsnamn
 • Personnummer, Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP-adress och geografiska uppgifter relaterade till densamma och information om din användning av vår webbplats.

Kandidatuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Epost-adress
 • Telefonnummer
 • CV och Personligt brev bifogat av respektive kandidat

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi följande kunduppgifter i bokföringssystemet:

 • Namn, adress, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Betalreferens
 • Köpta produkter och tjänster

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom e-post sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

 •  Namn, företagsnamn, e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: tills du avregistrerar dig

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Kunder:

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som gör kreditbedömningar för att säkerställa att du får kredit av oss.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Kandidater:

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

StarMobility
Hantverksvägen 1
436 33 Askim

Du kan även skicka e-post till: info@starmobility.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.