FIAT DUCATO

BYGGNATION TAXI/FÄRDTJÄNST

KLASS 1 INFO

FIAT DUCATO

Färdtjänstfordon Fiat Ducato

Vi utför byggnation på Fiat Ducato för taxi/färdtjänst för de olika klasserna.

SPECIFIKATIONER

ISO certifierade
Vårt företag är ISO certifierat enligt följande standard EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015 i enligt med TÜV Nord Sweden.