KLASS 1

BYGGNATION TAXI/FÄRDTJÄNST

KLASS 1 INFO

RENAULT MASTER

Renault Master Färdtjänstfordon

Vi utför byggnation på Renault Master III för taxi/färdtjänst enligt Klass 1 utförande.

SPECIFIKATIONER

ISO certifierade
Vårt företag är ISO certifierat enligt följande standard EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015 i enligt med TÜV Nord Sweden.