MOBILEYE KOLLISIONSVARNARE

600-serien

Mobileye kollisonsvarnare är ett ”Advanced Driver Assistance System” (ADAS). Mobileye är först i världen med en kollisionsvarnare som varnar för fotgängare.

SÄKRARE KÖRBETEENDE

Mobileyes avancerade systems främsta uppgift är att säkerställa förarnas säkerhet genom att förebygga och undvika kollisioner.

PRODUKTBLAD

SÄKERHET OCH INNOVATION

VÄVS SAMMAN PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT

MobilEye inkluderar en ”smart” kamera placerad på främre vindrutan. Den fungerar som ett tredje öga för att mäta avståndet till fordon, körfältsmarkeringar, hastighetsskyltar, fotgängare och cyklister.

Mobileyes avancerade systems främsta uppgift är att säkerställa förarnas säkerhet genom att förebygga och undvika kollisioner.