Behöver du hjälp med anpassning?

Kontakta oss

Användarvillkor

COOKIES
ANVÄNDARVILLKOR
INTEGRITETSPOLICY

Copyright © StarMobility 2019. All Rights reserved.
Information som tillhandahålls av StarMobility på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.

Äganderätt till information och material
Såvida annat inte framgår av dessa allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats StarMobilitys egendom eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa allmänna villkor är förbehållna oss.

Varumärken
Såvida annat inte framgår av dessa allmänna villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Länkar
För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss
Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning
Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

Restriktioner
Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.

Lagval och tvistlösning
Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Göteborgs tingsrätt.

Fullständig reglering
Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.

Möjligheter Ger Frihet

Våra produkter har hög kvalitet för att ge maximalt med frihet. Vi erbjuder högkvalitativa golvsänkta bilar med god ekonomi och individuella anpassningar.

KONTAKT

Kontakta oss för en fri offert!