Behöver du hjälp med anpassning?

Kontakta oss

Verksamhetspolicy

StarMobility anpassar och säljer fordon till rörelsehindrade personer. Vi har lång erfarenhet från produktutveckling och krocktestning av fordon som ger oss ypperliga förutsättningar att utveckla smarta lösningar för fordonsanpassning.

Kvalitet innebär för oss:
•  Att ta ett helhetsansvar och hela tiden utveckla kompetens och förståelse för våra kunder
•  Tät kontakt med våra leverantörer och samarbetspartners för att kunna erbjuda korta leveranstider och bra priser
•  Noggrann kontroll av vår egen produktion för att säkerställa en hög kvalitet i alla led.


Miljöpolicy

Vi påverkar miljön genom de kemikalier vi använder, de råmaterial och komponenter vi använder i våra produkter samt
genom de transporter vi ger upphov till.

För att förebygga förorening i vår miljö och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att:
•  Återkommande utreda vår miljöpåverkan och prioritera våra insatser
  Vi ska använda så miljösmarta kemikalier som möjligt och minska åtgången av dem
•  Följa upp och efterleva de lagar och förordningar som vi omfattas av

Vi gillar att bli bättre och har därför en väl utvecklad metod för att arbeta med ständig förbättring inom alla delar av vår verksamhet. Genom det bygger vi en stark kultur och en verksamhet som står sig i konkurrensen över tiden.

ISO certifierade
Vårt företag är ISO certifierat enligt följande standard EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015 i enligt med TÜV Nord Sweden.

Möjligheter Ger Frihet

Våra produkter har hög kvalitet för att ge maximalt med frihet. Vi erbjuder högkvalitativa golvsänkta bilar med god ekonomi och individuella anpassningar.

KONTAKT

Kontakta oss för en fri offert!