Rullstolslås

Rullstolslås för elrullstol

Med ett Permolock rullstolslås sitter du säkert i din elrullstol vid bilfärd. Rullstolslåsen kan placeras både vid förarplats och passagerarplats, på mittraden eller, vid golvsänkta fordon, längst bak.

Permolock rullstolslås är krocktestade och uppfyller gällande säkerhetskrav.

Din väg till frihet 

Det är en frihet att själv kunna köra sin bil, ta sig dit man vill och känna sig självständig. Våra produkter har hög kvalitet för att ge maximalt med frihet.

Kontakta oss för en fri offert