Vridplattor

Turny

Turny är en säteslyft för passagerarsidan som gör det möjligt för dig att ta plats i bilsätet utanför fordonet, innan du lyfts in i bilen. Bilsätet kan ställas in i höjdled utanför fordonet vilket är till hjälp vid överflyttning mellan rullstol och bilsäte. Turny finns i två modeller, Turny HD med manuellt vridmoment och Turny Orbit med motordrivet vridmoment, båda modellerna har motordriven lyft.

Turny Evo 

Turny Evo har en unik programmerbar rörelsebana, vilket gör den möjlig att individanpassas för varje användare / fordonskombination. Turny Evo kan ställas in i höjdled och du kan göra överflyttningen till bilsätet utanför fordonet innan du lyfts in.

Turnout

Turnout är en vridplatta avsedd för dig som har svårt att komma in i ett fordon eller göra en överflyttning från rullstol till bilsätet. Turnout roterar bilsätet utåt vilket gör att bilsätet kommer närmare dig. Turnout är lämplig för både förare och passagerare och finns med manuellt vridmoment och med motordrivet vridmoment, Turnout E. Båda modellerna finns i 2-dörrars eller 4-dörrars version.

E 90 Vridplatta

E90 Vridplatta kan monteras på både förarsätet och passagerarsätet. E90 är konstruerad för att ge ett optimalt rörelsemönster och skapa maximalt med utrymme för benen vid i- och urstigning. Vridplattan är försedd med en unik funktion som sänker sitsens bakkant med ca 50 mm när den är invriden, vilket ger en bättre sittkomfort under färd. Vridplattan är eldriven och manövreras steglöst via en handkontroll. Bälteshonan är monterad i vridplattan, vilket underlättar då man kan ta på bältet i utvridet läge.

Subaru Forester – Turnout vridplatta med BEV-stol.

Din väg till frihet 

Det är en frihet att själv kunna köra sin bil, ta sig dit man vill och känna sig självständig. Våra produkter har hög kvalitet för att ge maximalt med frihet.

Kontakta oss för en fri offert