STARMOBILITY

VERKSAMHETSPOLICY

StarMobility anpassar och säljer fordon till rörelsehindrade personer. Vi har lång erfarenhet från produktutveckling och krocktestning av fordon som ger oss ypperliga förutsättningar att utveckla smarta lösningar för fordonsanpassning.

KVALITET

INNEBÄR FÖR OSS:

MILJÖPOLICY

Vi påverkar miljön genom de kemikalier vi använder, de råmaterial och komponenter vi använder i våra produkter samt genom de transporter vi ger upphov till.

För att förebygga förorening i vår miljö och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att:

Vi gillar att bli bättre och har därför en väl utvecklad metod för att arbeta med ständig förbättring inom alla delar av vår verksamhet. Genom det bygger vi en stark kultur och en verksamhet som står sig i konkurrensen över tiden.

CERTIFIERING

ISO CERTIFIERADE

Vårt företag är ISO certifierat enligt följande standard EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015 i enligt med TÜV Nord Sweden.